შეხვედრა გორის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

შეხვედრა გორის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ონლაინ კურსის ფარგლებში – “სოციალური მედია და ახალი ტექნოლოგიები საინტერესო ამბების შესაქმნელად”
ონლაინ კურსის ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველოფს ახალი ტექნოლოგიების ლაბორატორია #GeoLab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *